DOTÁCIE - Klimatizácie, Tepelné čerpadlá, Zelená domácnostiam

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

DOTÁCIE

Projekt Zelená domácnostiam pomôže inštalovať viac ako 15-tisíc systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domovRodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami konkrétneho kola. Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky.


Naša spoločnosť je registrovaným a oprávneným zhotoviteľom pre projekt Zelená domácnostiam pre montáž tepelných čerpadiel.


 
V rámci projektu Zelená domácnostiam, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr.  podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:
  • tepelné čerpadlo;
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
  • zemné vrty;
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
  • montážne práce;
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU TEPELNÉHO ČERPADLA V RODINNOM DOME
  • 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.


1. ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY
2. OVERTE SI, AKÝ OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE, JE PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ VHODNÝ
3. VYBERTE SI ZARIADENIE A AKO ZHOTOVITEĽA
.
.
.
a všetko ostatné nechajte na nás!

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky